TẦM NHÌN

Nocas định hướng phát triển trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thi công Kết cấu thépNhà thép tiền chế số một ở Việt Nam hướng đến trong khu vực Đông Nam Á. Không ngừng sáng tạo và phát triển năng lực một cách toàn diện để đem đến cho khách hàng, những đối tác những giải pháp hoàn hảo.

SỨ MỆNH

• Nocas nỗ lực mang đến các sản phẩm kết cấu thép tiền chế chất lượng và giá thành tốt nhất trên thị trường. Đảm bảo tính bền vững và thật sự hiệu quả cho công trình. Tạo tiền đề cho sự phát triển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
• Tạo môi trường doanh nghiệp thân thiện, vững mạnh lấy nhân lực là yếu tố hàng đầu trong phát triển doanh nghiệp. Đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Xem việc phát triển năng lực của nhân viên, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của công ty. Tạo mọi điều kiện phát triển lâu dài tốt nhất cho tập thể cán bộ nhân viên. Liên tục xây dựng và phát triển công ty bền vững.