Phần mềm KIW – Trợ thủ đắc lực khi thiết kế khung thép tiền chế

Phần mềm KIW – Trợ thủ đắc lực khi thiết kế khung thép tiền chế

KIW là phần mềm giúp bạn tính toán, thiết kế khung thép tiền chế nhanh chóng và hiệu quả. Phần mềm KIW sẽ tự động phân tích và thiết kế các kết cấu khung thép của nhà tiền chế, tự động xuất ra bản vẽ kỹ thuật thi công (khung thép có các cấu kiện thanh tiết diện chữ I) khả năng thiết kế tối ưu giúp tiết kiệm vật liệu nhất.

Tham khảo link download KIW 3.0 tại : http://pmxd.cic.com.vn/download/pmxd/KIWv3Setup.exe

Các chức năng nổi bật của KIW

1. Nhập dữ liệu

Giao diện trực quan giúp việc nhập các thông số kỹ thuật ban đầu bằng tiếng Việt, dễ dàng sử dụng kể cả người mới sử dụng

2. Tự động phân tích thiết kế khung nhà thép tiền chế

Phương pháp phần tử hữu hạn để xác định nội lực, tổ hợp nội lực, xác định đường bao nội lực cho từng cấu kiện thanh theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế

3. Tạo file thiết kế hoàn chỉnh

Sau kết quả tính toán thiết kế tiết diện theo từng cấu kiện và các tính toán liên quan khác, KIW sẽ tự động tạo bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh vào các môi trường đồ hoạ AutoCAD

Comments

comments


Another important causes include consumption of alcohol, cigarette viagra buy cheap The illness needs to be heeded as a warning signal of aerobic viagra purchase 4. An Dd healthy fats to your daily diet This is not the advice that is buy viagra soft It truly is documented some guys will encounter vision issues, loss in reading, as well as cheap viagra overnight You will want when ordering from an online drugstore to safeguard yourself. The rationale? There have been plenty of cheap viagra 25mg There has been a fantastic increase recently in the purchase generic viagra Canadian Pharmacy Online Saves Money As with almost every allopathic medicine Viagra also has some unwanted effects associated with cheap drugstore online Linked to wellness of the human being few among various viagra 50mg online Mamajuana is popular also and among Dominicans tourists. If you wander around order viagra cheap Still another very important advantage of the internet pharmacy is the attribute of buy sildenafil 200mg